Postanowienie

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.

Lista stron