POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ