Urząd Stanu Cywilnego

Decyzja dotycząca zawarcia małżeństwa przed upływem miesiąca. Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń. Sporządzenie aktu zgonu. Sprostowanie aktu stanu cywilnego sporządzonego w latach ubiegłych. Uznanie ojcostwa.

Lista stron