Przyjmowanie skarg i wniosków

Art. 253 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późń. zm.)

 

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Zgodnie z art. 253 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późń. zm.)

Wójt

  • przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki każdego tygodnia w godzinach 10:00-16:00, pokój nr 20 (I piętro)

Sekretarz, Skarbnik

  • przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu, pokój 18 (I piętro), Skarbnik pokój nr 24 (I piętro)

Przewodniczący Rady Gminy

  • przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 15:30-16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy, ul. Sidrzańska 2 (sala muzyczna na prawo od wejścia)

Lista stron