Pomoc publiczna

Wartość pomocy publicznej udzielonej w Urzędzie Gminy Kuźnica wynikającej z podstawy prawnej w latach 2004 - 2013.


Wartość pomocy publicznej udzielonej w Urzędzie Gminy Kuźnica wynikającej z podstawy prawnej.

Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Rok

podatkowy

Art. 48

Odraczanie terminów

Art. 67a

Odroczenie, umorzenie na wniosek

2004

6.825,00 zł.

2.539,70 zł.

2005

0,00 zł.

972,17 zł.

2006

0,00 zł.

2.383,60 zł.

2007

0,00 zł.

1.520,00 zł.

2008

0,00 zł.

2.371,00 zł.

2009

0,00 zł.

1.618,00 zł.

2010

0,00 zł.

1.761,00 zł.

2011

0,00 zł.

795,00 zł.

2012

0,00 zł.

902,00 zł.

I.2013

0,00 zł.

0,00 zł.

Lista stron