Petycja numer 2024-01 z dnia 06 Maja 2024

Dotyczy Automatyzacja procesów administracyjnych gminy
Numer sprawy Or.152.2.2024
Data złożenia 2024-05-06
Podmiot wnoszący Osoba Prawna GIANT ROBOT SP. Z O.O. Prezes Zarządu - Tomasz P. Kmiecik
Przebieg postępowania Rozpatrzona
Przewidywany termin 2024-06-19
Sposób załatwienia Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Or.152.2.2024 z dnia 19.06.2024

Lista stron