Konkurs na stanowisko inspektora ds płac, ubezpieczeń społecznych i socjalnych

Konkurs na stanowisko inspektora ds płac, ubezpieczeń społecznych i socjalnych w Urzędzie Gminy Kuźnica.