Informacje o naborze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko podinspektora do spraw budżetowych w UG Kuźnica.