Informacje o naborze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy.