Informacja z przprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Kuźnica w przecdmiocie miejsca usytuowania masztu wraz z flagą państwową na wzgórzu "Gologota Wschodu" w m. Kuźnica

Lista stron