Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika drobiu na terenie Gminy Kuźnica.

Lista stron