Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 464 zm./ zwołuję XXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kuźnica VII kadencji na dzień 24 sierpnia 2017 roku /czwartek/.

Lista stron