Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 17 sierpnia 2015 roku dotyczące budowy kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego na terenie Gminy Kuźnica.

Lista stron