Protokół

Protokół zawierający wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kuźnica w przedmiocie zmiany granic miejscowości Kuźnica.

Lista stron