Postanowienie BŚ.7627.1.2015

Postanowienie BŚ.7627.1.2015 (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika drobiu na terenie Gminy Kuźnica.)

Lista stron