Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni na boiskach wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Kuźnicy przy ul. Jagiellońskiej 1.

Lista stron