Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Kuźnica ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Lista stron