Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poboru kruszywa naturalnego.

Lista stron