Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuźnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica.

Lista stron