Obwieszczenie BŚ.7627.2.2015

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika w obrębie Kuścińce - Wołyńce.

Lista stron