Obwieszczenie

Obwieszczenie BŚ.7627.1.2012 o wydanie decyzji o środowikowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na działkach wymienionych w obwieszczeniu w obrębie wsi Kuźnica.

Lista stron