Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Lista stron