Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika pod hodowlę kur.

Lista stron