Informacja o sprzedaży działki nr 1532 w Kuźnicy

Informacja o sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o funkcji mieszkaniowej niskiej (działka nr 1532 w Kuźnicy).

Lista stron