Informacja o petycjach

Informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2015 na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach.