Informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2016

Informacha o petycjach rozpatrywanych w roku 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 26 maja 2017 roku o petycjach (Dz. U. z 2017 poz. 1123)

Lista stron