Informacja

Informacja o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścieli nieruchomości z terenu Gminy Kuźnica.