Informacja

Informacja w sprawie rejestru działalności regulowanej w zakresie rozszerzenia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kuźnica.