Ankieta Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Ankieta Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Ankietę po wypełnieniu można odesłać na adres: szlaktatarski@gmail.com do dnia 28 stycznia 2015 roku.

Lista stron