IKONKA - Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

IKONKA projekt realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWiA zgodnie z założeniami strategii lizbońskiej oraz Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej ePolska na lata 2004-2006 wyposaża biblioteki w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz zapewnia bibliotekarzom podstawowe szkolenie w zakresie wykorzystywania zasobów Internetu. W ramach programu, w bibliotekach publicznych w gminach uruchamiane są tzw. czytelnie internetowe, mające zapewnić mieszkańcom dostęp do Internetu. Daje to szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz przywrócenie jej oświeceniowej roli. Realizacja programu IKONKA sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostępie do wiadomości oferowanych przez sieć Internet poprzez otwarcie społeczności lokalnej możliwości dotarcia do wiedzy często dotychczas niedostępnej. Z dostępu do Internetu (bezpłatnie) można korzystać w godzinach pracy Biblioteki za okazaniem dokumentu tożsamości.

Lista stron