Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone w Urzędzie Gminy Kuźnica


Ewidencje i rejestry prowadzone w Urzędzie Gminy Kuźnica

Kadry i sprawy wojskowe (parter, pokój numer 8)

 • ewidencja działalności gospodarczej

 • rejestr przedpoborowych

Obsługa Rady i jej organów (I piętro, pokój numer 16)

 • rejestr interpelacji i wniosków radnych

 • rejestr jednostek pomocniczych Gminy Kuźnica

 • rejestr opinii i wniosków komisji Rady Gminy

 • rejestr sesji Rady Gminy

 • rejestr uchwał

 • rejestr zarządzeń

 • rejestr zgłoszonych wniosków i skarg przez interesantów podczas pełnionych dyżurów

Podatki (I piętro, pokój numer 23)

 • rejestr przypisów i odpisów

 • rejestr wydanych zaświadczeń

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój numer 5)

 • rejestr wydanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego zza granicy

Lista stron