Druki podatkowe

Druki podatkowe: D-1A (dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny), DN-1 (DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI), DL-1 (DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY), DR-1 (DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY), IN-1 (INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO)

Lista stron