Ciężary publiczne

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej.


DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Opłaty za wydawanie dowodów osobistych

Okres

Dochód

2004

14.670 zł.

2005

12.120 zł.

2006

19.080 zł.

2007

42.720 zł.

2008

8.370 zł.

2009

5.550 zł.

Wpływy z tytułu ściągniętej zaliczki alimentacyjnej

Okres

Dochód

2006

327,50 zł.

2007

1.057,55 zł.

2008

1.625,41 zł.

2009

269,85 zł.

2010

149,10 zł.

2011

554,23 zł.

2012

664,47 zł.

Wpływy z tytułu ściągniętych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Okres

Dochód

2008

226,87 zł.

2009

7.457,58 zł.

2010

15.332,16 zł.

2011

11.579,24 zł.

2012

10.011,09 zł.

Lista stron