Petycja do gminy o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej

Dotyczy Petycja do gminy o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej
Numer sprawy Or.152.8.2023
Data złożenia 2023-09-05
Podmiot wnoszący Teresa G.
Przebieg postępowania Rozpatrzona
Przewidywany termin 2023-12-04
Sposób załatwienia Pismo Or.152.8.2023 z dnia 09.10.2023 / Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Lista stron