Majątek gminy Kuźnica

Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku.


Majątek Gminy Kuźnica

(stan na dzień 31 grudnia 2014 roku)

Budynki i lokale - 7.111.623,37 zł

Grunty - 2.921.689,50 zł

Maszyny i urządzenia techniczne - 922.648,16 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 13.746.070,67 zł

Środki transportu - 1.919.350,23

Ogółem - 26.621.381,93 zł