Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami wsi Zajzdra, gmina Kuźnica w przedmiocie budowy kurnika do hodowli brojlerów.

Lista stron