Zarządzenie Nr 83/20

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert