Zarządzenie Nr 79/20

w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuźnica, przeznaczonych do sprzedaży.

Załączniki do strony